Position title
Customer Success Executive
Description

Bạn sẽ tham gia vào Bộ phận Vận hành với vị trí là Nhân viên Kiểm soát và bạn sẽ phụ trách những công việc sau:

Responsibilities

1. Theo dõi đơn hàng

 • Theo dõi quá trình vận chuyển các đơn hàng của LOGIVAN
 • Thu thập và xác thực các chứng từ của chuyến hàng
 • Báo cáo vấn đề phát sinh của chuyến hàng
 • Nhập liệu các thông tin vận hành đơn hàng vào hệ thống nội bộ công ty

2. Xử lý thanh toán

 • Thu thập hóa đơn và giấy tờ của các bên liên quan để thực hiện thanh toán
 • Thực hiện thanh toán cho các tài xế cá nhân và đối tác vận tải kịp thời
 • Trao đổi với các bên liên quan nội bộ/bên ngoài để đảm bảo việc vận hành/phối hợp được thuận lợi

3. Tổ chức & sắp xếp công việc

 • Đánh giá chất lượng của các đối tác vận tải và làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý
 • Tham gia vào các buổi đào tạo nhóm
 • Đóng góp và tạo dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao tại LOGIVAN
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Qualifications
 • Tốt nghiệp Cao đẳng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực vận tải đường bộ
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Cẩn trọng trong việc lên kế hoạch và chú ý đến chi tiết

 

Employment Type
Full-time
Job Location
Date posted
October 12, 2021
PDF Export
Close modal window

Position: Customer Success Executive

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!