Position title
Thực tập sinh chăm sóc khách hàng
Description

Bạn sẽ tham gia vào Bộ phận Vận hành với vị trí là Thực tập sinh chăm sóc khách hàng và bạn sẽ phụ trách những công việc sau:

Responsibilities

1. Theo dõi đơn hàng

 • Theo dõi quá trình vận chuyển các đơn hàng của LOGIVAN
 • Thu thập và xác thực các chứng từ của chuyến hàng
 • Báo cáo vấn đề phát sinh của chuyến hàng
 • Nhập liệu các thông tin vận hành đơn hàng vào hệ thống nội bộ công ty

2. Xử lý thanh toán

 • Thu thập hóa đơn và giấy tờ của các bên liên quan để thực hiện thanh toán
 • Thực hiện thanh toán cho các tài xế cá nhân và đối tác vận tải kịp thời
 • Trao đổi với các bên liên quan nội bộ/bên ngoài để đảm bảo việc vận hành/phối hợp được thuận lợi

3. Tổ chức & sắp xếp công việc

 • Theo dõi chất lượng của các đối tác vận tải và làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý
 • Tham gia vào các buổi đào tạo nhóm
 • Đóng góp và tạo dựng văn hóa làm việc hiệu suất cao tại LOGIVAN
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

 

Qualifications
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thực tập trong ngành dịch vụ vận tải là một lợi thế
 • Có kỹ năng trình bày thông tin rõ ràng
 • Có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng một cách có tổ chức
 • Có khả năng giải quyết vấn đề một cách chủ động
 • Đảm bảo việc thực hành kinh doanh chuyên nghiệp và có đạo đức
Employment Type
Intern
Job Location
Date posted
October 2, 2021
PDF Export
Close modal window

Position: Thực tập sinh chăm sóc khách hàng

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!